Terms Of Use

PERJANJIAN PERKHIDMATAN
Kandungan www.jodohidaman.com ("jodohidaman") disumbangkan oleh ahli-ahlinya "Ahli" dan disediakan kepada Ahli melalui Internet. Sebagai Ahli, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk kandungan maklumat yang anda terbitkan di jodohidaman dan interaksi yang anda lakukan dengan Ahli lain.

jodohidaman tidak bertanggungjawab untuk maklumat peribadi anda atau mana-mana Ahli lain yang boleh memilih untuk mendedahkan perkhidmatan ini. Dengan mendaftar dengan jodohidaman anda, dengan ini, mengesahkan bahawa anda adalah orang dewasa (sekurang-kurangnya 18 tahun) dan memahami sama ada anda atau jodohidaman boleh menamatkan keahlian anda dengan apa-apa sebab.

Sekiranya anda menamatkan perkhidmatan, anda tidak berhak menerima bayaran balik atau mana-mana bahagian kontrak anda yang tidak digunakan (jika berkenaan).

Dengan mendaftar, anda bersetuju untuk mematuhi tatalaku jodohidaman dan mengakui penafian di bawah. Anda bersetuju untuk tidak menyalin, mengubah suai, mengedar atau menjual sebarang maklumat mengenai jodohidaman kecuali maklumat yang terdapat dalam domain awam atau yang telah diberikan kebenaran kepada anda. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan jodohidaman, pegawai, pengarah, ejen, pekerja, penerima dan kontraktor pihak ketiga yang tidak berbahaya daripada sebarang dan semua tuntutan yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada penggunaan perkhidmatan ini oleh anda atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa atau dibenarkan oleh anda gunakan perkhidmatan ini.

jodohidaman berhak untuk mengubah atau menghentikan Perkhidmatan dengan atau tanpa notis kepada "Ahli". jodohidaman tidak akan bertanggungjawab kepada "Ahli" atau mana-mana pihak ketiga sekiranya jodohidaman menjalankan hak untuk mengubah atau menghentikan Perkhidmatan.

KOD PENGENDALIAN
Komunikasi antara anda dan Ahli lain akan kekal peribadi. Anda akan memberikan maklumat yang betul dan jujur ​​kepada pengetahuan anda yang terbaik dan tidak menyalahgunakan Ahli jodohidaman yang lain. Anda tidak akan meminta perniagaan atau mengganggu Anggota lain melalui mesej peribadi, e-mel, melalui perbualan telefon atau semasa mesyuarat.

Anda tidak akan menghantar apa-apa nombor telefon; alamat e-mel dan URL; nama dan alamat jalan; iklan dan surat berantai atau bahasa kasar, perkauman dan menyinggung di mana-mana bahagian profil anda PROFIL ANDA, yang boleh dilihat oleh Ahli lain.

Anda tidak akan menggunakan jodohidaman untuk memfitnah atau memfitnah mana-mana orang atau melanggar mana-mana privasi orang atau hak lain. Anda akan segera memberitahu sayaJodoh mengenai sebarang tingkah laku yang tidak sesuai di pihak Ahli lain.

Anda mengakui bahawa keahlian anda boleh ditamatkan tanpa bayaran balik, jika anda dengan sengaja melanggar tatalaku ini.

PENAFIAN
jodohidaman tidak mengesahkan maklumat yang diajukan oleh Ahli-nya dan tidak membuat apa-apa perwakilan tentang kebolehpercayaannya. jodohidaman tidak mengkaji kandungan mesej e-mel. jodohidaman tidak akan menyelesaikan sebarang pertikaian antara Ahli atau pertikaian yang melibatkan Ahli dan penyedia perkhidmatan Internet atau syarikat telefon. jodohidaman mempunyai hak tetapi tidak ada kewajiban untuk menghapuskan bahan yang menyerang yang disiarkan. Perkhidmatan jodohidaman bergantung pada prestasi penyedia perkhidmatan pihak ketiga seperti syarikat telefon, penyedia perkhidmatan Internet, pembekal perkakasan dan kontraktor perisian.

jodohidaman tidak menjamin bahawa sistem itu akan sentiasa beroperasi, tanpa kelewatan atau transmisi akan selamat. Oleh itu, ia menyediakan perkhidmatan pada dasarnya, tanpa jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

DENGAN PENDAFTARAN INI ANDA BERSETUJU KEPADA SYARAT-SYARAT DAN SYARAT TERDAPAT DENGAN PERKHIDMATAN INI ADALAH DIPERLUKAN. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU SILA HIDUPKAN PENYERTAAN ANDA SEGERA.