About Us

Jodohidaman.com dibangunkan bagi memudahkan pencarian jodoh secara santai dan secara social tapi meletakkan pengesahan ahli yang lebih lengkap dan selamat.

pihak kami akan sentiasa memastikan setiap akaun yang divalidasi dengan lebih tepat dari segi jantina, kad pengenalan, kestabilan kewangan dan penetapan yang bersesuaian untuk mengelakkan penipuan dan penyalahgunaan.

Oleh itu disarankan pengguna hanya berhubung dengan ahli yang sudah divalidasi pengenalan sebelum meneruskan hubungan.